KESELAMATAN PELAYANAN

APAR (Alat Pemadam Api Ringan)    

Helm Pengaman             

Jalur Evakuasi     

Pintu Darurat             

Titik Kumpul             

Kotak P3K